Czym jest Certyfikat BREEAM?

Certyfikacja BREEAM (BRE Environmental Assessment Metod) jest obecnie jedną z najczęściej stosowanych metod oceny budynków pod kątem ich ekologii w Europie. Została stworzona w 1990 roku przez organizację BRE (Building Research Establishment).

Metoda ta skupia się na ocenie jakości prowadzonego procesu inwestycyjnego oraz zastosowanych rozwiązaniach. Celem jego stosowania jest wyznaczanie nowych standardów w budownictwie. W efekcie poczyniono ogromne osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska, komfortu użytkowania obiektu oraz wydajności budynku.

Obszary oceny efektywności budynków

Certyfikacja obejmuje zarówno zarządzanie budową, wykonawcą jak i całym budynkiem już po wykonaniu. BREEAM ocenia efektywność budynków w następujących obszarach:

  • Zarządzanie: ogólna polityka zarządzania, zarządzanie terenem oraz kwestie proceduralne
  • Energia: zużycie energii świetlnej oraz dwutlenku węgla (CO2)
  • Zdrowie i dobre samopoczucie: wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na zdrowie i dobre samopoczucie pracowników (ilość światła dziennego w pomieszczeniach, temperatura i jakość powietrza, akustyka)
  • Zanieczyszczenie środowiska: wpływ na zanieczyszczenie powietrza i wody
  • Transport: emisja CO2, lokalizacja budynku i bliskość przystanków środków komunikacji miejskiej, zastosowanie udogodnień dla rowerzystów
  • Użytkowanie gruntów: zagospodarowanie terenów zielonych
  • Ekologia: ochrona bioróżnorodności flory i fauny
  • Materiały: stosowanie materiałów pozyskanych z legalnych i lokalnych źródeł, posiadających odpowiednie certyfikaty ekologiczne
  • Woda: zastosowanie rozwiązań ograniczających jej zużycie

No portfolios found, please add some portfolios.