Centrum Handlowe Auchan i Decathlon Katowice

W zakres prac firmy Tremend wchodziło wykonanie projektów: koncepcyjnego, budowlanego, przetargowego i wykonawczego rozbudowy Centrum Handlowego Auchan Katowice o powierzchnię sklepu Decathlon wraz z układem drogowym i parkingami pod budynkiem. Jednocześnie zakres prac zawierał przebudowę pasażu Centrum Handlowego Auchan. Ponadto firma Tremend odpowiadała za zarządzanie procesem budowy i nadzór nad nim i koordynowała prace związane z certyfikacją BREEAM dla obiektu Decathlon. Modernizacja dotyczyła przebudowy istniejącego obiektu o powierzchni 30 000 m2 oraz jego rozbudowy o 13 000 m2. Dla inwestycji uzyskano certyfikaty INTERIM oraz PCS z oceną „good”.

W projekcie zastosowano innowacyjne rozwiązania, takie jak detekcję wycieków wody, automatyczne odcięcie zaworów wody oraz wykorzystanie przekruszu po rozbiórkach do podbudowy budynku.

REALIZACJA PROJEKTU
2012 - 2014
INWESTOR
Immochan / Decathlon SA sp. z o.o. / Blue Estate sp. z o.o.
FUNKCJE
Handlowe
ZAKRES PRAC TREMEND
projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt przetargowy, projekt wykonawczy, przeprowadzenie procedury przetargowej, project management, nadzór inwestorski, certyfikacja BREEAM