Hotel Grand Mercure Krynica

W ramach zakresu prac firmy Tremend wykonano wielobranżowy projekt wykonawczy części istniejącej oraz projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy hotelu w Krynicy wraz z dostosowaniem do marki Grand Mercure (z wyłączeniem elewacji budynków).

Inwestycja została zrealizowana przez inwestora w 2013 roku, a firma Tremend sprawowała nad nią nadzór autorski.

REALIZACJA PROJEKTU
2012 - 2014
INWESTOR
inwestor prywatny
FUNKCJE
Hotelarskie
ZAKRES PRAC TREMEND
projekt aranżacji wnętrz projekt budowlany zamienny, projekt wykonawczy, nadzór autorski