Hotel Niezdów

Zakres prac firmy Tremend obejmował wykonanie projektu koncepcyjnego hotelu w Niezdowie.

REALIZACJA PROJEKTU
2012
INWESTOR
inwestor prywatny
FUNKCJE
Hotelarskie
ZAKRES PRAC TREMEND
projekt koncepcyjny