Hotel Novotel Kraków City West

Zakres prac firmy Tremend obejmował wykonanie projektów: koncepcyjnego i przetargowego przebudowy części ogólnodostępnych hotelu Novotel Kraków City West. Zmodernizowano lobby, recepcję bar oraz przestrzenie komunikacyjne.

Koncepcja zakładała zmiany funkcjonalne i dostosowanie powierzchni do obsługi grup klientów oraz zmianę aranżacji wnętrz i modernizację instalacji sanitarnych, wentylacji i instalacji elektrycznych.

Dodatkowo firma wykonała wielobranżowy projekt dostosowania obiektu do przepisów przeciwpożarowych.

REALIZACJA PROJEKTU
2012
INWESTOR
Grupa ORBIS SA
FUNKCJE
Hotelarskie
ZAKRES PRAC TREMEND
projekt koncepcyjny, projekt przetargowy, dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych