Hotel Novotel Szczecin Centrum

Zakres prac firmy Tremend przewidywał wykonanie projektów: koncepcyjnego i przetargowego modernizacji części ogólnodostępnych hotelu Novotel Szczecin Centrum. Obszar opracowania obejmował lobby, recepcję, bar, restaurację oraz przestrzenie ogólnodostępne na parterze.

Koncepcja zakładała wdrożenie nowego standardu marki Novotel oraz renowację części ogólnodostępnych. Projekt wielobranżowy obejmował modernizację instalacji sanitarnych, wentylacji i instalacji elektrycznych.

REALIZACJA PROJEKTU
2015
INWESTOR
Grupa ORBIS SA
FUNKCJE
Hotelarskie
ZAKRES PRAC TREMEND
projekt koncepcyjny, projekt przetargowy