Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna – przedsięwzięcie mające na celu realizację węzła transportowego jako stymulatora rozwoju miasta.

Podziemna lokalizacja w funkcjonującej tkance śródmiejskiej wymagała od architektury nowych środków wyrazu.

Założeniem projektu było stworzenie wzorca dla otoczenia, inspiracja do zmian i odnowy, z zachowaniem lokalnego charakteru. Zewnętrzną część dworca definiują wielkoformatowe świetliki dachowe z paneli szklanych na eksponowanej konstrukcji stalowej. Wnętrze otwiera się na na otoczenie dzięki przeszklonym fasadom. Decyzja padła na eklektyczną mieszankę stylów. Surowość betonu, granitowe posadzki czy metalowe okładziny, zestawiono z replikami historycznej fasady, wzorami na oszkleniach i innymi ozdobnymi elementami, jak choćby barwne murale z łódzkimi motywami.

Podstawowym problemem była konieczność tworzenia architektury na styku kilkunastu dziedzin branżowych oraz wykorzystanie wiedzy specjalistycznej. Dworzec, tunel, komora startowa, dwunawowy tunel dojazdowy oraz inne elementy komunikacyjne, repliki zabytkowych elewacji frontowych w końcu szklany dach – wizytówka dworca. Wielozadaniowość jest stale odczuwalna także w projektowaniu zagospodarowania terenu, które wymagało wielu kompromisowych decyzji. To zrozumiałe, jeśli uzmysłowić sobie, że rozległe przestrzenie dla pieszych leżą bezpośrednio to na stropie dworca, to znów przenikają się z funkcjami drogowymi.

Najbardziej charakterystyczną cechą budynku stacji są wspomniane przeszklone przekrycia – tu jako świetliki w formie falującej paraboli. Główne wejścia w części wschodniej i zachodniej, na poziomie -8, będą wysokie i przeszklone. Dach podzielono na 3 części i wykonano w konstrukcji z rur stalowych. Połacie dachowe są pokrywane nowoczesnymi materiałami, w części przepuszczającymi światło dzienne. W części centralnej kolebkowy naturalne światło dociera do najniższego poziomu dworca.

Budowa dachu łódzkiego węzła transportowego to przedsięwzięcie unikalne w skali naszego kraju. W przypadku każdego świetlika, konstrukcja stalowa główna połączona jest z tzw. nadkonstrukcją, na której są montowane panele w kształcie trójkąta równobocznego w ilości ponad 10 000 paneli.

Program budowy Nowego Centrum Łodzi, którego sercem stał się Dworzec Łódź Fabryczna, to dopiero początek łódzkiej rewolucji napędzającej dynamiczny już rozwój miasta.

Lokalizacja: Łódź
Rok: 2016
Powierzchnia użytkowa: 102 224 m2
Kubatura: 12234 m3
Miejsc parkingowych: 960 mp
Status: Zrealizowano
Projektant: Konsorcjum FaAbryczna sp. z o.o. (w składzie: FBT Pracownia Architektury i Urbanistyki, Tremend, GSBK, Infrares, PPprojekt, Major, KMG),
Generalny wykonawca: Konsorcjum Torpol-Astaldi-PBDiM-Intercor
Klient: PKP PLK (73%), PKP S.A. (3%), Miasto Łódź (24%)

Architekturę obiektu w latach 2011-2014 realizowała Spółka SYSTRA: Arch. E. Oskroba, J. Wysocka, M. Nowakowska-Cicio są autorkami projektu koncepcyjnego dworca Łódź Fabryczna, a także projektów budowlanych i wykonawczych wykonanych w okresie grudzień 2011-styczeń 2014.

Nagrody/wyróżnienia: Property Design Awards 2017 (Bryła- obiekty publiczne)